I Komunia Święta

Obowiązkowe spotkania dla rodziców

godz. 1900: 

Grupa ISz.P.  nr 11 kl. 3 A i B  – (wtorek)

Grupa IISz.P.  nr 11 kl. 3 C; Sz.P. nr 5 i  Peryferyjna – (czwartek)

Gr.

październik

listopad

luty

marzec

I

9

13

12

12

II

11

15

14

14

Jeśli ktoś nie może przyjść w wyznaczonym dniu, prosimy dołączyć się do drugiej grupy w tygodniu.

POŚWIĘCENIE KRZYŻY

NIEDZIELA, 10 marca 2019 godz. 11.30